Ստեղծված ուսումնական նյութեր

Հազարից փոքր պարզ թվերի գտնելը Էրոտոսֆենի ցանցի մեթոդով: