Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց (10.05.2017)

Լուսանկարը՝ Կարեն Ֆալջյանի

Օրակարգում՝

 1․ուսումնական դասընթացները 2016-2017 ուսումնական տարում. ձեռքբերումներ, խնդիրներ,

 2․ուսումնական դասընթացները 2017-2018 ուստարում,

 3․ուսումնական պլանում պարզաբանման առաջարկություն,

 4․ծրագրային թեզիսներ, ուսումնական նախածերի առաջարկություններ։