Հանրապետական օլիմպիադայի մասին

Մաթեմատիկայից և ինֆորմատիկայից հանրապետական առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի մասին

 

Մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլագիաների ուսումնական կենտրոնից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների պատասխանատուներ են ընտրվել Բաբկեն Փաշինյանը (մաթեմատիկա) և Հերմինե Անտոնյանը (ինֆորմատիկա): Պատասխանատուն.

·       ծանոթանում և տեղեկացնում է այդ առարկայից հանրապետական օլիմպիադայի անցկացման կարգը

·       կազմակերպում է օլիմպիադայի դպրոցական փուլը, հետևում, որ մասնակիցների ցուցակները ժամանակին ուղարկվեն, բերում է առաջադրանքները և պատասխանների ձևաթղթերը, հանձնում պատասխանների լրացված ձևաթղթերը

·       կազմակերպում է հաջորդ փուլ անցած սովորողների մասնակցությունը: