Նոյեմբերյան ֆլեշմոբը թվերով

Ներկայացնում ենք նոյեմբերյան ֆլեշմոբի մասնակիցների քանակը ըստ դպրոցների:

   
  մինչև 3 4-5-րդ 6-8-րդ 9-12-րդ ընդամենը
           
Դպրոց պարտեզ 55 55 1 0 111
Նոր դպրոց 77 62 0 0 139
Հիմնական դպրոց 36 14 0 0 50
Գեղարվեստի դպրոց 13 16 0 0 29
Միջին դպրոց 0 0 30 0 30
Ավագ դպրոց 0 0 0 41 41
այլք 9 9 9 2 29
ընդամենը 190 156 40 43 429