Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբը թվերով

Ներկայացնում ենք դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի մասնակիցների քանակը ըստ դպրոցների:

 

մինչև 3-րդ

4-5

6-8

9-12

ընդամենը

Դպրոց պարտեզ

6

8

0

0

14

Նոր դպրոց

7

8

0

0

15

Հիմնական դպրոց

5

1

0

0

6

Գեղարվեստի դպրոց

1

4

0

0

5

Միջին դպրոց

0

0

2

0

2

Ավագ դպրոց

0

0

0

11

11

Այլք

3

1

4

2

10

Ընդամենը

22

22

6

13

63