Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց (12.10.2016)

Հոկտեմբերի 12, 15:15՝ աշխատանք մասնագիտական խմբերով. Մայր դպրոց, Իրինա Ապոյանի սենյակ (3.4):

 

 

 

 

 

 

  1. Ամենամսյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբի կանոնակարգի ներկայացում, սեպտեմբեր ամսվա արդյունքների ամփոփում, հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի կազմակերպման և անցկացման համար հերթական պատասխանատուների ընտրություն, առաջադրանքների քննարկում:

  2. «Աշնանային դպրոց» նախագծի քննարկում, առաջարկների ներկայացում:

  3. Մասնախմբի անդամների իրականացրած ծրագրերի, դասընթացների արդի վիճակի ներկայացում, քննարկումներ։

  4. Երկարաժամկետ ծրագրերի, նախագծերի ներդրման, իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ներգրավման, օգտագործման համար հնարավոր աղբյուրների հայտնաբերմանն ուղղված քնարկումներ-պարզաբանումներ։