Հոկտեմբերյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբի պատասխանները

Նկարում Սևանի վանքն է։ Հողինակ Բ․ Փաշինյան։

Ստորև ներկայացված են հոկտեմբերյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները։

Պատասխաններ։ 

Դիտողություն՝ 2-րդ մակարդակի 7-րդ խնդրի ճիշտ պատասխանը 20 Է։

Բաժին: