Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց (30.11.2016)։ Ամփոփում։