Հավելված 1։ 2016-2017 ուստարվա ՀՀ պրոցականների «Մաթեմատիկա» առարկայի օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգ։